Phát hiện thú vị về tháng 2/2021: Tháng ‘bảo nguyệt khố’, 6 năm sau mới có thể gặp lại

30

Nhiều chuyên gia dự đoán, tháng 2/2021 sẽ tạo ra nhiều tài lộc, thuận lợi bởi vì đây là tháng ‘bảo nguyệt khố’. Nó tượng trưng cho toàn vẹn, đủ đầy. Điều này sẽ được thể hiện rõ khi bạn xem trên cuốn lịch năm mới.

Bình thường, mỗi tháng sẽ có 4 tuần, mỗi tuần có 7 ngày. Tuy nhiên có nhiều tháng sẽ có những ngày dư, những ngày thiếu. Vì thế mới có tháng có 4 thứ 7, chủ nhật, có tháng lại có 5 thứ 7, chủ nhật.

Nhưng đặc biệt duy nhất trong tháng 2 này, cả tháng sẽ có đủ trọn vẹn, không dư không thiếu ngày nào. Nếu để ý trên lịch bạn sẽ thấy trong tháng 2 có đầy đủ: 4 ngày thứ hai, 4 ngày thứ ba, 4 ngày thứ năm, 4 ngày thứ 6, 4 ngày thứ 7 và 4 ngày chủ nhật. Ngày mùng 1 đầu tiên của tháng là thứ 2 và ngày 28 cuối tháng ‘vừa khớp’ trùng với chủ nhật.

Phát hiện thú vị về tháng 2/2021: Tháng bảo nguyệt khố, 6 năm sau mới có thể gặp lại-1

Tháng 2 đặc biệt trong năm 2021 có là tháng có đầy đủ trọn vẹn 4 tuần, mỗi thứ có đủ 4 ngày.

Theo tương truyền trong quan niệm phong thủy, những tháng đặc biệt như tháng 2 này được xem là tháng ‘bảo nguyệt khố’ – cầu tài lộc và 6 năm sau tức là vào năm 2027 bạn mới có thể nhìn thấy một lần nữa.

Trên cuốn lịch năm mới, hẳn nhiều người cũng đã ghi chú những dự định và thời gian sẽ làm nhưng chắc chắn ít người để ý đến điều cực kỳ thú vị trong tháng 2/2021 này.

Phát hiện thú vị về tháng 2/2021: Tháng bảo nguyệt khố, 6 năm sau mới có thể gặp lại-2

Đến tháng 2/2027 chúng ta mới lại tiếp tục được chứng kiến tháng ‘bảo nguyệt khố’ đặc biệt này.

Cùng nhìn lại ngay cuốn lịch trên bàn hoặc mở điện thoại ra kiểm chứng xem có đúng không các bạn nhé!

Theo Báo đất việt