Muốn mua đất diện tích lớn anh chị em liên hệ em với

69

Diện tích lớn hơn 1500m2.

Ở trên đường 602, gần hầm chui càng tốt.

Đất trồng cây công nghiệp, có đất ở cũng càng tốt.

Anh chị em có gọi liền em nha.


Muốn mua đất diện tích lớn anh chị em liên hệ em với


Điện thoại: 0963332090 “>