FPT City giá đầu tư trục thông sạch đẹp, thông trục Bắc Nam

30

Vị trí trung tâm ngang 6m dài 15m, thông thoáng gần đường chính Nam Kỳ Khởi Nghĩa và thông thẳng đường chính trục Bắc Nam.

Nhu cầu ở trong các khu đô thị ngày càng nhiều, dân trí cao giao thông thông suốt đặc biệt FPT không khí và sinh thái rất thích hợp để ở và làm việc lâu dài.

Các vị trí cần bán: B2-30, B2-22, B2-27, B2-29


FPT City giá đầu tư trục thông sạch đẹp, thông trục Bắc Nam


Điện thoại:

0905250266