Đất sau chợ Miếu Bông, Đà Nẵng đường 7.5m huớng Nam

81

Đất sau chợ Miếu Bông, Đà Nẵng đường 7.5m huớng Nam.

DT 5 x 20m. Hướng Nam. Đường 7.5m.

Sau chợ Miếu Bông MT Lương khắc Ninh.


Đất sau chợ Miếu Bông, Đà Nẵng đường 7.5m huớng Nam


Điện thoại: 0971167777