Đất ở lâu Hòa Vang, Đà Nẵng, giá cả liên hệ

125

Giá cả liên hệ.

Đất ở lâu. Tỉnh thành phố Đà Nẵng , quận Hòa Vang , phường Hòa Liên , đường 10, hướng Tây.

Thửa đất số 64 , B2-35.


Đất ở lâu Hòa Vang, Đà Nẵng, giá cả liên hệ


Điện thoại: 0946485623