Đất khu đô thị FPT Đà Nẵng, hỗ trợ trả chậm, thanh toán trước 50%, kề đại học FPT, đã có sổ

71

Đất KĐT FPT Đà Nẵng, hỗ trợ trả chậm, thanh toán trước 50%, kề đại học FPT, Đã có sổ.

Diện tích: 104m2. Đường: 7m5.

Kề đại học FPT và trường học các cấp.

2 bên đã có dân cư sẵn.

Khu dân trí cao, có bốt bảo vệ nghiêm ngặt.

Kinh doanh ở đều tốt.

Hỗ trợ trả chậm trong nửa năm.

Chỉ cần Thanh toán trước 50%.


Đất khu đô thị FPT Đà Nẵng, hỗ trợ trả chậm, thanh toán trước 50%, kề đại học FPT, đã có sổ


Điện thoại: 0326689789 “>