Đất đường Hoàng Ngân, gần Ủy ban nhân dân phường Hoà Xuân

69

Thông tin chi tiết: Hoàng Ngân.

Hướng Nam.

Diện tích 100m2, gần Ủy ban nhân dân phường Hoà Xuân.

Công an phường Hoà Xuân. Trường học, trung tâm bệnh viện.


Đất đường Hoàng Ngân, gần Ủy ban nhân dân phường Hoà Xuân


Điện thoại: 0935455598