Cứu cọc bán gấp lô Góc ngã tư thuộc khu Nam Cẩm lệ

23

Cứu cọc bán gấp lô Góc ngã tư thuộc khu Nam Cẩm lệ

👍Lô Bàu Cầu 26 hướng Tây Bắc và Đông Bắc

👍Diện tích: 140m

😍Giá chỉ : 3,3 tỷ


Cứu cọc bán gấp lô Góc ngã tư thuộc khu Nam Cẩm lệ


Điện thoại:

0905486086