Chủ cần tiền, cần bán gấp nhà 3 tầng, kiệt Điện Biên Phủ, diện tích 23m2, giá 1,42 tỷ

81

Chủ cần tiền, cần bán gấp nhà 3 tầng, kiệt Điện Biên Phủ, diện tích 23m2, giá 1,42 tỷ.

Không thượng lượng.

Liên hệSinh.


Chủ cần tiền, cần bán gấp nhà 3 tầng, kiệt Điện Biên Phủ, diện tích 23m2, giá 1,42 tỷ


Điện thoại: 0913035421