Chính chủ cần bán vài lô khu Tân Trà ra bãi tăm đúng 1 phút

6

Chính chủ cần bán vài lô khu Tân Trà ra bãi tăm đúng 1 phút

Chính chủ có vài lô Tân Trà giá vừa bán vừa tặng

-B2-26B 90m

-B2-22: 2 lô liền kề: 200m

-B2-13 90m kim đồng


Chính chủ cần bán vài lô khu Tân Trà ra bãi tăm đúng 1 phút


Điện thoại:

0905486086