Cần ra đi gấp Thanh Lương 22, đường 7,5m, Tây Bắc, 100m2, bao giá thị trường 2 tỷ xxx triệu

111

Cần ra đi gấp Thanh Lương 22, nam Ntp, đường 7,5m, Tây Bắc, 100m2, bao giá thị trường 2tyxxx.


Cần ra đi gấp Thanh Lương 22, đường 7,5m, Tây Bắc, 100m2, bao giá thị trường 2 tỷ xxx triệu


Điện thoại: 0906247037