Căn hộ cao cấp view biển Đà Nẵng – The Sang Residence

40

– Vị trí: 57 Phạm Kiệt, P. Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

– Chủ đầu tư: 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̀ 𝑋𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑔.

– Đơn vị phát triển: 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑇𝑢̛ 𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 Đ𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑀𝑜̛́𝑖 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑚.

– Đơn vị thi công: 𝐑𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬.

– Ngân hàng hỗ trợ: 𝐍𝐂𝐁 – Ngân hàng quốc dân.

– Quy mô: 𝟐.𝟖𝟓𝟒 𝐦𝟐.

– Mật độ xây dựng: 𝟓𝟎,𝟑𝟓%.

– Số tầng: 𝟐𝟗 tầng (𝟎𝟏 tầng kỹ thuật).

✵✵ Số tầng hầm: 𝟎𝟐.

– Số lượng căn hộ: 𝟐𝟗𝟖 Căn (Tầng 𝟒 -> 𝟐𝟔)

Các loại diện tích điển hình:

✵ Căn 1+1 phòng ngủ: 𝟔𝟐 𝐦𝟐.

✵ Căn 2 phòng ngủ: 𝟖𝟐 𝐦𝟐.

✵ Căn 3 phòng ngủ: 𝟏𝟎𝟓 𝐦𝟐.

– Sở hữu lâu dài.

– Bàn giao Trang thiết bị cao cấp.

– Thời gian bàn giao: Quý 𝐈𝐈/𝟐𝟎𝟐𝟐.


Căn hộ cao cấp view biển Đà Nẵng - The Sang Residence


Điện thoại: