Căn hộ chung cư 5 sao view biển Mỹ Khê, Soleil Ánh Dương, Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, CK 14% nhà đầu tư

39

💥💥𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ 𝐂𝐀𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏 𝐒𝐎𝐋𝐄𝐈𝐋 𝐀́𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆💥💥–

⚡⚡𝐶𝑈̛̣𝐶 𝐻𝑂𝑇 – Chiết khấu 14%.

💎 💎 𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐤𝐢𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐡𝐞̂ Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 – 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟕 𝐛𝐚̃𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐧𝐡

👉 𝐏𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 giáp đường 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧.

👉 𝐏𝐡𝐢́𝐚 𝐓𝐚̂𝐲 giáp đường 𝐇𝐨̂̀ 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐧𝐡

👉 𝐏𝐡𝐢́𝐚 𝐍𝐚𝐦: giáp đường 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠

👉 𝐏𝐡𝐢́𝐚 Đ𝐨̂𝐧𝐠: giáp đường 𝐕𝐨̃ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐩.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💎 💎 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

👉 𝐒𝐨̛̉ hữu 2 trong số những tòa tháp cao nhất 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

👉 𝐒𝐨̛̉ hữu tòa nhà có nhiều thang máy nhất 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

👉 𝐒𝐨̛̉ hữu thang máy ngoài trời 𝐏𝐚𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠.

👉 𝐒𝐨̛̉ hữu 8 bể bơi vô cực (𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐨̀𝐚 𝟐 𝐛𝐞̂̉ 𝐛𝐨̛𝐢).

👉 𝐇𝐚𝐢 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐨̀𝐚 𝐭𝐡𝐚́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠.

👉 𝐊𝐡𝐮 𝐯𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐤𝐡𝐮 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠, 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐒𝐩𝐚 𝐱𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐢, 𝐏𝐨𝐨𝐥 𝐁𝐚𝐫….


Căn hộ cao cấp 5 sao view biển Mỹ Khê, Soleil Ánh Dương, Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, CK 14% chủ đầu tư


Điện thoại: 0932581898 “>