Cần bán gấp nhà 3 tầng đường Hoà Minh 22, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

57

Cần bán gấp nhà 3 tầng đường Hoà Minh 22, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Nhà 3 tầng, huớng tây bắc, đường 5,5m gần sát đường Nguyễn Sinh Sắc.


Cần bán gấp nhà 3 tầng đường Hoà Minh 22, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng


Điện thoại: 0944977341