Cần bán đất kiệt Phạm Như Xương tặng luôn nhà cấp 4

10

Kiệt Phạm Như Xương

Cần bán đất kiệt Phạm Như Xương tặng luôn nhà C4.

DT 60m2 Nở Hậu, 2 mt kiệt, từ PNX vào 50m.

1tỷ7 có TL


Cần bán đất kiệt Phạm Như Xương tặng luôn nhà cấp 4


Điện thoại:

0777975560