Bán nhà khu Bá Tùng đường Trung Hòa 2 giá thỏa thuận

72

Bán nhà khu Bá Tùng đường Trung Hòa 2 giá thỏa thuận.

Diện tích 100m2.

Giá 2.800.000.000.


Bán nhà khu Bá Tùng đường Trung Hòa 2 giá thỏa thuận


Điện thoại: 0937204066