Bán lô 2 mặt tiền trước sau đối diện nhà ông Nguyễn Bá Thanh

57

Bán lô 2 mặt tiền trước sau đối diện nhà ông Nguyễn Bá Thanh.

Mặt tiền 33m và mặt sau 5m5.

Lô sạch đẹp không cống trụ.


Bán lô 2 mặt tiền trước sau đối diện nhà ông Nguyễn Bá Thanh


Điện thoại: 0377882082