Bán đất Ỷ Lan Nguyên Phi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

68

Bán đất Ỷ Lan Nguyên Phi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

Diện tích đất: 4,5 x 20m = 90m2, hướng Bắc.

Giá bán: 7.5 tỷ.


Bán đất Ỷ Lan Nguyên Phi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng


Điện thoại: 0913485938