20 lô ngoại giao người đầu tư FPT, giá ngoại giao

40

FPT sp ngoại giao (Tặng ngay 5 chỉ vàng SJC khi giao dịch thành công).

♡ Cặp B2-30-xx 90m2 giá 2450.

♡ B2.19-xx 104m2 giá 2600.

♡ B3.85-xx 130m2 giá 3050 mặt tiền 7,5m.

♡ B2.89-xx 112m2 giá 2810 mặt tiền 7,5m.

♡ Cặp B2.28-xx 104m2 giá 2600.

♡ Cặp mặt tiền 13,5m B3.85-xx giá 5650.

♡ Góc đẹp B3-8x 168m2 giá 4300.


20 lô ngoại giao chủ đầu tư FPT, giá ngoại giao


Điện thoại:

0912548867